Zmień kontrast
6346r10 6367r10 6368r10 6411r10 6944[1] 6950[1] 6998[1] 7002[1] foto1 P1110565 P1150503 P1150519

Aktualności

 
2017-07-18

Śladami kultury benedyktyńskiej - STWORZENIE GALERII PRODUKTÓW LOKALNYCH W ŁAGOWIE

Śladami kultury benedyktyńskiej – informacja prasowa

13 lipca 2017 r.  Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w partnerstwie z gminami Bieliny, Bodzentyn, Łagów i Pawłów w odpowiedzi na konkurs do działania 4.4. 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 złożył wniosek o dofinansowanie projektu utworzenie szlaku kulturowego „Śladami kultury benedyktyńskiej”.

Opis projektu:

Całkowity koszt projektu wynosi około 20 mln zł, Partnerzy wnioskują o dofinansowanie w kwocie około 16 mln zł.

Celem projektu jest rozszerzenie oferty zarówno kulturalnej i turystycznej obszaru Gór Świętokrzyskich, poprzez utworzenie kompleksowego produktu turystycznego - szlaku kulturowego opartego na autentycznym dziedzictwie kulturowym regionu, łączącego wiele miejsc skupionych wokół serca Gór Świętokrzyskich – Świętego Krzyża – w jedną, intrygującą i nowoczesną całość. Przedsięwzięcie skupia samorządy wokół wpływu lokacji opactwa Benedyktynów na Świętym Krzyżu, które na zawsze zmieniło wizerunek i ukształtowało kierunek rozwoju tego miejsca i okolicznych Gmin. Święty Krzyż jako duchowa stolica regionu, gdzie przed wiekami po przyjęciu przez Polskę chrztu, dzięki lokacji na Łysej Górze zakonu benedyktyńskiego i sprowadzeniu do jego murów Relikwii Drzewa Krzyża Świętego dał początek życiu religijnemu, ale w efekcie również kulturowemu, społecznemu i gospodarczemu całego Regionu Świętokrzyskiego. Święty Krzyż i działalność oraz praca benedyktynów z miejscową ludnością ukształtowała przez wieki tożsamość tego obszaru i wpłynęła na jej obecny kształt. Wokół tego dziedzictwa zostaną stworzone spójne nowoczesne elementy łączące historię ze współczesnością. Stworzenie Szlaku pozwoli na wyrównanie różnic w poziomie i tempie rozwoju turystyki w obszarze Gór Świętokrzyskich, pozwoli na stworzenie mechanizmów sterowania ruchem turystycznym w regionie przy wykorzystaniu istniejących potencjałów dziedzictwa kulturowego Obszaru Gór Świętokrzyskich oraz istniejącej infrastruktury kulturalnej. 

Szlak będzie przypomnieniem historii terenów „małych ojczyzn” połączonych w ramach jednego wspólnego celu. Wspólny szlak – jako produkt turystyczny całego regionu – będzie podtrzymywał więzi międzypokoleniowe, zapoznawał społeczności lokalne województwa świętokrzyskiego i pozostałych turystów z dziedzictwem kulturowym wielu gmin regionu, nawiązywał do dawnych tradycji, symboliki i faktów z historii. Będzie prezentował podania, baśnie i związane z nimi artefakty w nowoczesnym stylu, przenosił dawną rzeczywistość w rzeczywistość przyszłości, rzeczywistość wirtualną obudowaną pięknymi multimediami angażującymi turystów z wielu grup wiekowych, będzie rozwijał turystykę rodzinną. Na naszym szlaku każdy znajdzie coś dla siebie. Nowoczesną technologię i wirtualną oraz rozszerzoną rzeczywistość, intrygujące gry i multimedia, informacje historyczne, ciekawostki przyrodnicze. Wędrówka po szlaku będzie stanowiła wspólną ciekawą rozgrywkę wpieraną grą na urządzenia mobilne zawierającą elementy grywalizacji oraz elementy rzeczywistości rozszerzonej. Dzięki temu ciekawe będą nie tylko obiekty i lokacje w miejscowościach na szlaku. Interesujący będzie sam szlak, jego odkrywanie, wędrówka po nim: samodzielnie, rodzinnie, w grupie. W każdym wieku, o każdej porze roku i każdej porze dnia. Szlak będzie integralną całością, a jego elementy będą dopełniać się. W każdej lokalizacji znajdzie się ziarno kultury benedyktyńskiej owiane danymi historycznymi, podaniem i legendą.

Multimedialne wsparcie walorów szlaku Wspólny szlak – jako produkt turystyczny – adresowany jest do konkretnego segmentu odbiorców:

 • turystów z całej Polski,
 • turystów mieszkających poza granicami kraju w wewnątrzkrajowych podróżach sentymentalnych,
 • dzieci, młodzieży i całych społeczności:
  • w edukacji, co jest szczególnie widoczne w polityce wspierania spójności społeczeństw, w przekazywaniu systemów wartości,
  • zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
 • społeczności lokalnych – ze względów ekonomicznych: przyjmowanie turystów może być bowiem źródłem dochodów, motorem napędzającym rozwój miejscowości i regionu, narzędziem walki z bezrobociem.

 

Najważniejsze działania projektowe:

REWITALIZACJA ZGÓRZA ZAMKOWEGO Z RUINAMI PAŁACU BISKUPÓW KRAKOWSKICH 

Miejsce to jest kluczowym punktem na szlaku. Tu skupia się zasadnicza cześć działań projektowych. Rewitalizacja obiektu zakłada powstanie części wystawienniczej i edukacyjnej, z zapleczem administracyjno-socjalnym o pow. około 500-600 m2. Wstępne założono zabezpieczenie istniejących murów, uzupełnienie niektórych ubytków i wbudowanie niezależnej, lekkiej konstrukcji, z przeszkleniami.

Kanwę prezentacji będą stanowiska z wirtualną rzeczywistością, rozwiązania multimedialne, rozwiązania systemów rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, między innymi dzięki:

 • wirtualnej podróży w przeszłość do momentu, w którym król Władysław Jagiełło przy okazji pielgrzymki na Święty Krzyż w drodze na koncentrację armii przed bitwą pod Grunwaldem przyjął w zamku w Bodzentynie posłów książąt pomorskich.
 • Wirtualnej podróży balonem w  przeszłość
 • Prezentacji niedostępnych i najbardziej tajemniczych miejsc w regionie w ramach aplikacji 360 stopni w rzeczywistości wirtualnej. 
 • Grze terenowej zorganizowane wokół Pałacu

STWORZENIE GALERII PRODUKTÓW LOKALNYCH W ŁAGOWIE opartej o:

 • Realizację ścieżki terenowej łączącej budynek Galerii Produktów Lokalnych z zapleczem wystawienniczo - edukacyjnym Galerii prezentującej stanowiska średniowiecznych rzemiosł związanych z pozyskiwaniem i obróbką kamienia
 • Kulinarną aplikację multimedialną prezentującą tradycyjne potrawy regionalne
 • ekspozycję placu budowy średniowiecznego zamku  wykonaną w technologii wirtualnej rzeczywistości

 STWORZENIE W PAWŁOWIE I STARYM BOSTOWIE REGIONALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI HISTORII

To tutaj zostanie stworzone miejsce, gdzie będą mogły być gromadzone pamiątki rodzinne ludzi związanych w obszarem świętokrzyskim, stare zdjęcia, wspomnienia, pamiętniki, muzyka oraz co bardzo ważne historia mówiona (nagrywane wspomnienia ludzi, którzy są żyjącymi świadkami historii – każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać ze studia nagrań, przekazać swoje wspomnienia, opowieści, historie – nagrania te po obróbce i selekcji będą dostępne dla wszystkich użytkowników). Powstanie pracownia digitalizacji danych, a także wirtualne skryptorium świętokrzyskie.

ROZBUDOWA OSADY ŚREDNIOWIECZNEJ W HUCIE SZKLANEJ o kolejne stanowiska rzemieślnicze związane z obszarem Gór Świętokrzyskich epoki średniowiecza, między innymi leśnej huty szkła, czy też zagrody łaziebnika, powroźnika i mincarza. Osada zostanie również dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obok powstanie również ogród sensoryczny – ogród zmysłów, miejsce wyciszenia, modlitwy, skupienia, ale także miejsce, gdzie przyroda będzie mogła oddziaływać na wszystkie zmysły poza wzrokowe osób tam przebywających. Istniejący obiekt karczmy zostanie rozbudowany o zimowy ogród kultury dzięki czemu obiekt stanie się całorocznym miejscem spotkań kulturalnych. Obiekt będzie pełnił funkcję spotkań kulturalnych, a także promocji osób i dzieł kultury związanych z regionem i obszaru objętego projektem. Prezentacje te będą mieć formę zarówno tradycyjną (ekspozycje stałe i czasowe), jak również multimedialną. Tu skorzystamy również z ciekawych rozwiązań multimedialnych – z wirtualnej przymierzalni strojów historycznych, czy też wirtualnej podróży na miotle nad całym szlakiem „Śladami kultury benedyktyńskiej”.

Korzyści społeczno-gospodarcze

Projekt będzie miał zasięg ponadregionalny, ponieważ zostanie stworzony jedyny w Polsce szlak z wykorzystaniem nowinek technologicznych, który znacząco przyczyni się do podniesienia atrakcyjności obszaru.  Dzięki multimediom będącym nieodłączną częścią szlaku zyska on unikalny charakter i będzie niepowtarzalnym doświadczeniem dla dzieci i dorosłych. Wszystko za sprawą wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR i AR). Dzięki technologii wirtualnej rzeczywistości, odwiedzający szlak będzie mógł przenieść się w określone miejsce w historii regionu, a dzięki temu zdobywać wiedzę, eksperymentować, doświadczać przeszłość w zupełnie inny, magiczny sposób. Użytkownicy multimediów na wszystkich elementach szlaku będą mieli do dyspozycji różnorodne aplikacje oraz gogle do wirtualnej rzeczywistości. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu i czujnikom, doświadczenie wirtualne staje się rzeczywistością. Wszystkie obiekty zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, co poprawi dostępność do dóbr kultury i elementów edukacyjnych osobom o różnych dysfunkcjach. Atrakcyjna technologia zwiększy zainteresowanie szlakiem, a tym samych wpłynie na jego zyskowność oraz rozwój regionu i lokalnych przedsiębiorców. Dzięki tego rodzaju rozwiązaniom zastosowanym na szlaku obszar realizacji projektu stanie się chętnie odwiedzanym regionem przez turystów, a tym samym stanie się atrakcyjnym obszarem do podejmowania i rozwijania działalności gospodarczych w obszarze turystyki i działalności okołoturystycznych.

Projekt realizowany będzie na terenie wskazanych powyżej 4 gmin, choć pośrednio wpływa również na obszar gminy Nowa Słupia.

W wyniku realizacji projektu powstanie 5 nowych miejsc pracy, jednak Partnerzy projektu szacują, że dzięki oddziaływaniu na otoczenie, na obszarze gmin objętych projektem  powstanie co najmniej 20 podmiotów zajmujących się turystyką i usługami okołoturystycznymi np. gastronomią, usługami przewodnickimi, oraz wzrośnie pośrednio zatrudnienie w wyniku realizacji projektu o kolejne 40-50 miejsc pracy.

- zamek_2.jpg

 

 
Urząd Gminy Łagów
ul. Rynek  62 26-025 Łagów
tel.: 41 343 70 54 41 343 70 55 41 343 70 56 email: urzad@lagowgmina.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x